Excel Home
全球知名的Excel资源网站之一

用VBA修改Excel的程序界面(二)

本文为《别怕,Excel VBA其实很简单(第3版)》随书问题参考答案

要解决本题中的设置,可以使用下面过程中的4行代码。

Sub 设置Excel界面()
'隐藏工作表标签
ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = False
'隐藏水平滚动条
ActiveWindow.DisplayHorizontalScrollBar = False
'隐藏垂直滚动条
ActiveWindow.DisplayVerticalScrollBar = False
'隐藏网格线
ActiveWindow.DisplayGridlines = False
End Sub

赞(14)
未经允许不得转载:ExcelHome » 用VBA修改Excel的程序界面(二)
分享到

关于我们联系我们
本站特聘法律顾问:李志群律师   沪ICP备11019229号-2

沪公网安备 31011702000001号

征信